Recensioner

Egentligen är det underligt att den här boken inte skrivits förr. Den fascinerande historien om hur svensken Jonas Bernholm blir en centralfigur i afroamerikansk musikhistoria är både spännande och omistlig läsning för den som är det minsta intresserad av världens utan tvekan viktigaste populärmusikaliska tidsperiod.
Det här är ett riktigt litet mästerverk av det fina förlaget Premium Publishing, som sedan 25 år tillbaka specialiserat sig på högkvalitativ pop- och rocklitteratur.

Johan Apel Röstlund i Arbetaren.

Årets bästa, positiva och mest nödvändiga händelse relaterad till musik är Jan Kotschacks biografi över Jonas Bernholm. Ingen annan svensk förtjänar att få sin historia berättad som Jonas Bernholm. Varför? Ja, köp boken så förstår ni varför.

Från bloggen Raised on Records

Jonas Bernholms verk är tveklöst att betrakta som en både stor och viktig kulturhistorisk välgärning och det omdömet skulle man även kunna applicera på den här boken. Sidorna nästan bågnar av kunskaper och lärorik fakta i ämnet rockens begynnelse.Resan mot rockens rötter kan å det varmaste rekommenderas till alla som har det minsta intresse för ämnet och är intresserade av att ta del av de fantastiska historier som Jan Kotschack utifrån Jonas Bernholms berättande förmedlar.

Claes Olsson i nyhetsbrevets SIMBA:s bokspecial

Historien om Jonas ”Mr R&B” Bernholm är så bra att den förtjänar en dokumentärfilm i stil med Searching for Sugar Man. I väntan på den filmen får vi nöja oss med en bok av Jan Kotschack utgiven på Premium Publishing.

Jan Gradvall i DI Weekend

De flesta av oss lever och verkar inom ganska snäva områden och i dessa kan man bli riktigt berömd trots att resten av världen inte ens vet att man existerar.

Denna tanke slog mig när jag läste den alldeles utmärkta boken Resan mot rockens rötter av Jan Kotschack. Jag hade givetvis lyssnat till många av de artister det berättas om i boken men om den i musikkretsar tydligen välkände svensken Jonas Bernholm och hans betydelse för dessa musiker, sångare och scenartister hade jag inte en susning.
Nu har jag en susning.
Bernholms aktiviteter, som bland annat innebar resor till USA för att söka upp dessa tidiga musiker, beskrivs mycket ingående av Jan Kotschack i denna välskrivna romanliknande reseskildring där utvikningarna är både legio och fantastiska.

Kjell E. Genberg i DAST Magazine

Jag läste nyligen Jan Kotschacks bok ”Resan mot rockens rötter: Mr R&B räddar ett musikaliskt musikarv”. Den kom för något år sedan (på Premium Publishing, om någon är betjänt av den informationen) men det är inte förrän nu som jag kommit mig för att läsa den.

Boken handlar om titelns Mr R&B, Jonas Bernholm, svensken som på sjuttiotalet började återutge gammal rhythm & blues på egna etiketter som Route 66.

Titlarna han gav ut fick en hel del uppmärksamhet utomlands; hemmavid var det väl Expressens Mats Olsson som bar fanan högst och tydligast för den lätt excentriske entreprenörens utgåvor. (…)

”Resan mot rockens rötter” är hur som helst en läsvärd bok. Med en ogripbart vemodig ton som ibland kan kännas lite distanserande. Med många gripande öden invävda. Med älskvärda personligheter och rena skitstövlar om vartannat. Om en musik som aldrig ens borde ha behövts återupptäckas eftersom den aldrig borde ha blivit bortglömd.

Peter Sjöblom på monomagasin.se

Det är helt klart ett fascinerande livsöde som skildras här och det som jag inte visste, trots att jag kände till hans skivutgivning, var att han faktiskt hade rest runt omkring i USA, träffat och intervjuat alla dessa mer eller mindre bortglömda stora blues- och soulstjärnor från svunna tider.

Att ge ut musik och faktiskt i motsats till de flesta andra i återutgivningsbranschen betala en ersättning för upphovsrätt åt artisterna var bara en del av Bernholms verksamhet.

Här fanns ju rena rama Searching for Sugar Man-aktiga paralleller, tyckte jag. Det här stoffet borde någon hugad filmare göra en TV-dokumentär av, vilket också har nämnts i anmälningar om Resan mot rockens rötter. (…)

”En okänd svensk har räddat ett amerikanskt kulturarv”, som det står på bakpärmen och i undertiteln till Jan Kotschacks bok.

Ralf Sandell på svenska.yle.fi

En Little Richard-bootleg är inte bara signerad av artisten själv utan the originator, the emancipator, the architect of rock’n’roll har även skrivit ner sin hemadress!

– Ja, du vet, jag hade ju återupptäckt hans mentor Billy Wright, även om denne då hade fått slaganfall och inte längre uppträdde. Little Richard sjöng senare på Billy Wrights begravning, tillsammans med Lee Moses. Lee Moses är närapå totalt okänd men har gjort några kopiöst bra soullåtar…

Så där är det hela tiden med Jonas Bernholm. Det ena leder till det andra. Varje artist och varje skiva omgärdas av en story som länkar vidare till någon annan artist eller skiva. En några timmar lång samtalsstund utvecklas snart till en veritabel upprullning av r’n’b- och soulhistorien, då inte bara i form av namndroppande, årtal och titlar utan alltsammans satt i ett sammanhang, ett bredare perspektiv, en känsla av att allt hänger ihop – vilket det ju också gör. (…)

– Hans insats för musiken ligger på flera plan, säger journalisten Jan Kotschack som bidrog till utställningen [på STAX-museet i Memphis] och just nu arbetar på en bok om Bernholm som beräknas vara klar i höst [har sedan artikeln publicerades hunnit ges ut av Premium, heter »Resan mot rockens rötter« och är ytterligt läsvärd].

– Jonas återupptäckte efterkrigstidens pionjärer och gjorde deras musik tillgänglig igen, när deras gamla skivbolag hade gått vidare till andra artister. Han hade förmågan att värdera artisterna, en inte alldeles lätt uppgift under en tid när inte mycket fanns skrivet. Eftersom han också fick personlig kontakt med så många av artisterna kunde han skriva fullödiga bakgrundstexter och komplettera historieskrivningen.

Dessutom samlade han på sig en massa unika bilder och annat material. När hans egna kunskaper inte räckte till tog han hjälp av sitt stora nätverk av experter runtom i världen.

– Eftersom större delen av hans samling gick till Smithsonian i Washington räddades detta material – både hans gamla sjuttioåttavarvare och annat – för eftervärlden när risken annars varit stor att det hade spridits för vinden. Jonas räddade helt enkelt ett amerikanskt nationalarv, som på många sätt också är hela västvärldens musikaliska arv.

Pierre Hellqvist på sonicmagazine.com

Ett urval av länkar:

http://www.dast.nu/recension/resan-mot-rockens-rotter-mr-rb-raddar-ett-musikaliskt-varldsarv

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/10/23/en-okand-svensk-donerade-tiotusentals-skivor-brev-och-intervjuer-till-amerikanskt

http://monomagasin.se/nyheter/en-injektion-rhythm-blues

http://redemptionsongs.blogg.se/2017/january/resan-mot-rockens-rotter.html

http://www.sonicmagazine.com/2017/10/04/oforglomlig-soulodysse/